Tepelná čerpadla PEPERIMES - Tepelná čerpadla pro bytové domy, družstva a rodinné domy

Tepelná čerpadla pro bytové domy, družstva, komerční objekty a rodinné domy

TIP! Zastoupení při jednání s dodavatelem tepla, úřady aj. na základě zplnomocnění, zaučení obsluhy, servis

 

Tepelná čerpadla pro BYTOVÉ DOMY

  • Technické posouzení BD
  • Prodej kompletu na klíč včetně povolení
  • Servis
TIP! Technické posouzení objektu, CN včetně ekonomického rozboru investice, zpracování PD nezbytné pro realizaci
 

Tepelná čerpadla pro komerční objekty

  • Kompletní nabídka na klíč včetně chlazení
  • Prodej tepelných čerpadel

 

Ekonomika provozu tepelného čerpadla

Podstatou ekonomické výhodnosti tepelného čerpadla je skutečnost, že spotřebuje-li tepelné čerpadlo na pohon motorkompresoru 1 kWh elektrické energie, dodá nám 3 až 4 krát více energie ve formě tepla. Poměr této energie tepelné a energie elektrické se nazývá topný faktor a u tepelných čerpadel se pohybuje zpravidla od 3 do 4, v některých případech i od 5 do 6. Proto také po instalaci tepelného čerpadla namísto elektrického vytápění budeme platit za otop a ohřev užitkové vody jen zlomek původních nákladů.

Výhodné je řešit vytápění jako bivalentní, tzn. tepelné čerpadlo dimenzovat na 60-70% potřebného tepelného výkonu, což poskytuje dostatečně potřebu tepla z cca 95% během topné sezóny. Zbylých cca 5% potřebné energie se dokrývá na plný tepelný výkon dotopem pomocí malého přímotopného elektrického kotlíku, plynového kotle nebo jiného zdroje.

Tímto řešením se podstatně sníží náklady na pořízení tepelného čerpadla i příslušného zdroje (zemního kolektoru) a hospodárnost provozu se sníží nepatrně. Snížení počátečních investičních nákladů má spolu s cenou elektrické energie největší vliv na ekonomickou návratnost systému

 
 

Pro bytové domy

 

Pro komerční objekty

 

Pro rodinné domy

 

Kalkulačka úspor


© 2012 PEPERIMES a.s. - Tepelná čerpadla PEPERIMES Úvod | Nahoru